dissabte, 27 de març de 2010

1er concurs poesia sobre la vinya i el vi

1er. PREMI DE POESIA DE LA VINYA I EL VI

MODALITAT POESIA

CONVOCA
ACADEMIA DE TASTAVINS PENEDÈS

Lliurament dels treballs:
Acadèmia Tastavins Penedès
Pça.Àgora,num.1, Pol.Ind.Domenys II
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)

Resum de les bases :
Aquesta convocatòria és oberta a tothom que hi vulgui participar amb treballs poetics,escrits en la nostra llengua, el tema dels quals sigui exclusivament :
La vinya i el vi, com a territori, paisatge, producte, món econòmic i social i els valors i emocions que se´n desprenen de treball, gaudi, col.lectivitat, lligam a la terra i al pais.

Es podran presentar dos treballs com a màxim, que no hagin estat publicats ni premiats anteriorment. Els textos, que poden ser una sola obra o un breu recull , no excediran dels cent versos de fulls escrits a doble espai i una sola cara. S´hi consignarà el títol a la part exterior, hauran d´anar acompanyats de plica, on constaran les dades de l´autor o autora del text i 4 còpies de l´original i tot s´haurà de trametre a l´atenció del Sr.Albert Carrasco, Director Tècnic del certamen.

També podran presentar-se per e-mail en dos fitxers adjunts separats a l´adreça : mailto:info@academiatastavins.coma l´atenció d´Albert Carrasco.

Els treballs dels guanyadors restaran en poder de l´entitat, per a ser publicats en els seus òrgans o on es decidixca i aquells que no siguin premiats els autors podran recollir-los, un cop hagin acreditat ser-ne els autors.
El veredicte serà públic i la decisió del jurat serà inapel.lable i es notificarà als mitjans de comunicació. El premi podrà declarar-se desert si, a criteri del jurat, no s´assoleix un nivell de qualitat adequat.
Per a més informació, podeu adreçar-vos a l´e-mail de la organització.

Composició del Jurat :
Teresa Costa-Gramunt, Nati Soler, David Monteagudo, Quim Jubert i Albert Carrasco com a secretari del jurat amb veu i vot.


Termini de presentació dels treballs :
El termini finalitzarà el 10 d´Abril de 2010, a les 20h. Quedaran fora del certamen tots els treballs rebuts amb posterioritat, excepte aquells tramesos per correu certificat i matasegellats amb data límit 7 d´Abril.

Lliurament dels premis : L´entrega tindrà lloc en un acte públic, el dia 23 d´Abril, dins les Festes d´entrega de les medalles de l´Acadèmia, en un lloc que s´indicarà oportunament.

Dotació :
600€, figura conmemorativa i lot de productes
Segons la qualitat dels treballs poden atorgar-se accèssits